TVARKARAŠTIS

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  

2017/2018  m.m

 

 

 

PIRMADIENIS:                                            ANTRADIENIS:

 

1. Muzika                                                                 1. Matematika

2. Lietuvių k.                                                            2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.                                                            3.Lietuvių k.

4. Matematika                                                          4.Pasaulio paž.

5. Šokis                                                                    5. Tikyba

6.                                                                              6.

                                                                                                       

 _____________________________________

 

TREČIADIENIS:                                         KETVIRTADIENIS:

 

1. Lietuvių k.                                                       1.Matematika

2. Matematika                                                      2.Kūno kultūra

3. Pasaulio paž.                                                    3.Lietuvių k.

4. Kūno kultūra                                                    4.Dailė ir technologijos

5. Anglų k.                                                           5. Muzika                            

 6.                                                                         6. 

_____________________________________

 

PENKTADIENIS:                                                                                                                       

 

1.Lietuvių k.                                                            

2.Anglų k.                                                          

3.Matematika                                                 

4.Dailė ir technologijos

5.

6. 

                                          

 

 

___________  PAMOKŲ       LAIKAS:             Penktadienio PAMOKŲ LAIKAS:

                                                  

                         1.      8.00 -  8.45                 8.00-8.30 (klasės valandėlė)

                         2.      8.55 -  9.40                 1.8.40-9.25

                         3.      9.50 -  10.35               2.9.35-10.20

                         4.    10.55 - 11.40                3.10.30-11.15

                         5.    12.00 - 12.45                4.11.35-12.20

                         6.    12.55-13.40                  5.12.40-13.25